ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

 

 

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και διαθέτει έναν αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε λειτουργία, εγκατεστημένης ισχύος 6,9 MW και αποδιδόμενης ισχύος 5,4 MW, ο οποίος εντοπίζεται στην περιοχή της Θήβας Βοιωτίας.

Μέσα από τη λειτουργία του, ο σταθμός παρέχει καθαρή ενέργεια στο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας ικανή να καλύψει τις ετήσιες ενεργειακές ανάγκες σε περισσότερα από 4.000 νοικοκυριά, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών ρύπων κατά 13.000 τόνους CO2.